فروش تبلت باکیفیت منحصر و قیمتى باورنکردنى

 
مراحل خرید وارسال

1.در ابتدا با ما  تماس گرفته2251860(0381) و بعد از مشاوره  و فاكتور كردن

مبلغ فوق را به حساب

2.بانك سپه  شماره حساب:1488800085909 حساب جاري    بنام محمد بهرامي

واريز مينماييد. 

(پس از تاييد از دفتر با شما تماس گرفته و ادرس دقيق شما را گرفته و همان لحظه دستگاه براي شما ارسال ميشود)

توجه

(هزينه حمل و نقل بعهده دفتر مي باشد وشما بغير از مبلغي كه به حساب ريخته ايد  هيچ مبلغي ديگري نباييد پرداخت كنيد)

شماره دفتر              

  2251860_0381

شماره همراه صاحب دفتر:

09378879004